بیمه های درمانی + هزینه های جراحی زیبایی بینی(رینوپلاستی)

 ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
بیمه های درمانی + هزینه های جراحی زیبایی بینی(رینوپلاستی)
آگاه باشید تنها بیمه های تکمیلی مناسب هستند و کل 30 درصد از هزینه جراحی بینی را پرداخت می کنند بیمه های پایه مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی مقدار بسیار نا چیزی پرداخت می کنند که ارزش درگیری و دردسر را ندارند و بیمه تنها انحراف بینی و مشکلات سینوس و آندوسکپی آن را تحت پوشش دارد .

اگر قصد استفاده از بیمه برای جراحی زیبایی بینی دارید باید این نکات مد نظر شما باشد:

هنگامی که این جراحی برای بهبود عملکرد تنفسی انجام می‌گیرد، دلیل انجام آن معمولاً گرفتگی راه تنفسی می‌باشد. اگر این جراحی با جراحی زیبایی بینی نیز همراه شود، ممکن است در زمره جراحی‌های بازسازی قرار گرفته و شامل پوشش خدمات بیمه‌ای شود. بدین منظور پزشک معتمد بیمه باید پیش از عمل دقیقاً شما را معاینه کند و گرفتگی راه تنفسی شما را تأیید کند.

پس باید توجه کنید که تنها انحراف بینی و مشکلات تنفسی ممکن است تحت پوشش بیمه باشد و مسایل زیبایی تحت پوشش نمی باشد. لذا اگر بیماری قصد استفاده از بیمه برای عمل زیبایی بینی دارد باید به ما یادآوری نماید که با انجام سی تی اسکن و گرافی واترز و گزارش مستند جهت انحراف بینی و یا مشکلاتی سینوس آن را مستدل نماید تا مورد قبول بیمه قرار بگیرد. در صورت انجام ندادن این تشخیص های رادیولوژیک بیمه از پرداخت هزینه های جراحی خوداری خواهد کرد.

ضمنا بیماران باید آگاه باشند تنها بیمه های تکمیلی مناسب هستند و کل 30 درصد از هزینه جراحی بینی را پرداخت می کنند بیمه های پایه مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی مقدار بسیار نا چیزی پرداخت می کنند که ارزش درگیری و دردسر را ندارند و بیمه تنها انحراف بینی و مشکلات سینوس و آندوسکپی آن را تحت پوشش دارد .

هزینه‌های جراحی بینی ممکن است شامل موارد زیر شود:

  • هزینه‌های بیهوشی
  • امکانات بیمارستان یا اتاق عمل
  • آزمایش‌های پزشکی
  • پوشش‌های پس از عمل
  • داروهای تجویز شده
  • دستمزد جراح
 
هنگامی که به دنبال یک جراح دارای مجوز برای انجام این جراحی در محل زندگی‌ خودتان هستید، فراموش نکنید که میزان تجربه جراح و راحت بودن تعامل با وی درست به اندازه هزینه نهایی جراحی مهم هستند.